// require_once 'formhandler/class.FormHandler.php'; ?> Locksley Collective

Welkom bij Locksley Collective

logo Locksley Collective

De Pier van S.

Een team van Cooper Feldman is bezig om de Pier van Scheveningen te her-ontwikkelen. Ook hier ligt de drive op behoud en niet op winst.

Omdat het een risicodragende ontwikkeling is loopt dit via de Ontwikkel B.V van Locksley Collective. Ook wordt de reken- en creatieve ontwikkelkracht van Locskley ingezet in dit traject. Juist omdat wij geen winstoogmerk hebben een goede oplossing. Ons doel bij de Pier is om te kijken hoe we dit gebouw kunnen behouden en tevens het bijbehorende grootschalig achterstallig onderhoud kunnen financieren. Wij vinden het ondenkbaar en ook onbestaanbaar wanneer een dergelijk beeldbepalend gebouw op zo'n belangrijke plek in Nederland zou verdwijnen door gebrek aan creativiteit. Daarbij denken wij eerder aan uitbreiding dan aan afbouwen en afbreken.  Ook hierbij hoeft er geen winst gemaakt worden, sterker nog, zonder winst is het project aanzienlijk sneller haalbaar. We willen linksom of rechtsom de Pier behouden, daar draait het om. Dit doen we met flexibele casco's, crowdfunding, Wikaza.nl en Locksley Collective en met heel veel inzet en plezier. Inmiddels hebben we 19 deelnemers en 3,6 miljoen aan investeringen.

Het gemiddeld rendement is nu 10,7%, maar in deze fase van de ontwikkeling zijn er nog teveel aannames om daar zekerheid aan te kunnen koppelen. Dan zijn wij liever eerlijk een realistisch. Omdat het co-creatie betreft delen we de winst en de risico's 50-50 met de inschrijvers. De genoemde 10,7% bestaat dan ook uit waardestijging bij oplevering (6,7%) en 50% aandeel in de totale ontwikkelwinst die nu uit de exploitatie komt.

Voor meer info zie: https://www.facebook.com/Pierdorp

Momenteel hebben we al 51 deelnemers/units onder optie en 12,2 miljoen aan interesse. Klik hier op de brochure: http://cooperfeldman.nl/download/PierDORP.pdf of op het inschrijfformulier /www.surveymonkey.com/s/HJ8HM5J

U kunt zich aanmelden met het inschrijfformulier op surveymonkey (zie hierboven) of door een pail naar pier@cooperfeldman.nl

Meer info

Plaats: Scheveningen

Opdrachtgever: Bewonerscooperatie