// require_once 'formhandler/class.FormHandler.php'; ?> Locksley Collective

Welkom bij Locksley Collective

logo Locksley Collective

Detail

Vroeger was niet alles beter. Wel standaard was meer aandacht voor het detail, het eigene en onderscheidende. Net zoals geen bewoner of gebruiker gelijk is, zo ook niet het gebouw waar ze in verblijft. Op moment dat winstmaken of het afbetalen op een vastgoedfinanciering leidend is verschuift de aandacht naar ‘’optimalisatie’’. Dit is ontwikkelaarsjargon voor bezuinigen, het verdienen aan standaardisatie. Een goede woning is echter geen seriematig product, maar een eigen en unieke plek, juist voor haar bewoner.