// require_once 'formhandler/class.FormHandler.php'; ?> Locksley Collective

Welkom bij Locksley Collective

logo Locksley Collective

Wat betekent de naam?

Het vinden van een naam die de lading dekt is belangrijk. Het moest iets rebels hebben, iets met natuur en groen en iets met maatschappelijke bevlogenheid. Daarbij stuitte ik al snel op een jeugdidool, Robin Hood.

Via notaris en K.v.K. werd de naam Robin Hood ten strengste ontraden, Disney heeft die naam geclaimd en strooit kwistig met boetes. Aldus kwam ik uit bij de adellijke naam van Robin, sir Robert of Locksley. Collective staat daarbij voor de groep, de betrokkenen. Projecten kunnen immers niet meer stand alone gerealiseerd worden. Maar met de opdrachtgever, de eindgebruikers en de ontwerper samen wil je een hecht team vormen om goed de tocht van idee naar project te kunnen maken. De professional van tegenwoordig moet vooral een facilitator zijn, een olieman, iemand die het lastige project, groepsproces, stakeholdersgesprek en omegvingsbelangen verder brengt. En dat is heel wat anders dan voorschrijven als Grote Roerganger.

Daarom Collective. De Mannen van Sherwood Forest zijn bovenal de eindgebruiker, de architect en de grondeigenaar die maar mijn mening op basis van gelijkheid een rol spelen in de wording van een project.